تصفیه فاضلاب به روش شیمیایی

تصفیه فاضلاب به روش شیمیایی

تصفیه فاضلاب به روش شیمیایی

تصفیه فاضلاب به روش انعقاد شیمیایی

فاضلاب از خانه ها،مشاغل، صنعت و هم چنین تخلیه طوفان و رواناب آب باران تشات می گیرد.به طور کلی فاضلاب حدود 99.9درصد وزن از نظر آب با 0.1 درصد باقیمانده مواد جامد محلول یا سایر مواد معلق است. این مواد ممکن است شامل فضولات ،مواد شوینده، ضایعات مواد غذایی،چربی ،روغن،پلاستیک،نمک،شن و فلزات سنگین باشد.

برخی از فاضلاب های حاصل از فرآیندهای صنعتی و یا کشاورزی ممکن است حاوی مواد شیمیایی باشند که برای محیط زیست یا سلامت عمومی خطرناک هستند و قبل ا ز ورود مجدد آنها به محیط زیست باید خنثی شوند یا از آب خارج شوند.هدف اصلی فرآیند های تصفیه فاضلاب ،تصفیه پساب و اطمینان از بی خطر بودن آن برای استفاده بعدی و تخلیه به محیط زیست است.

روش های شیمیایی تصفیه فاضلاب :

1-انعقاد و لخته سازی 

2-ترسیب

3-اکسیداسیون شیمیایی

4-تنظیم PH

5-تبادل یونی

6-شناور سازی شیمیایی

اشتراک گذاری این مقاله

ارسال نظر

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.