تیر 8, 1401 - گروه مهندسی فلات قاره

تصفیه فاضلاب به روش شیمیایی

تصفیه فاضلاب به روش شیمیایی

تصفیه فاضلاب به روش انعقاد شیمیایی فاضلاب از خانه ها،مشاغل، صنعت و هم چنین تخلیه طوفان و رواناب آب باران تشات می گیرد.به طور کلی فاضلاب حدود 99.9درصد وزن از نظر آب با 0.1 درصد باقیمانده مواد ...