طراحی، مهندسی،سیستم تصفیه آب،اسمز معکوس،نمک زدایی،آب، پارچه،رنگ،رنگرزی،ممبران، صنایع، آب و فاضلاب، پساب، شیرین سازی، نساجی،پمپ،وسل، مخزن، شاسی استیل