طراحی،مهندسی،سیستم، تصفیه آب ، اسمز معکوس، نمکزدایی، آب، فولاد،ممبران، صنایع، آب و فاضلاب، پساب،شیرین سازی، پمپ،وسل، مخزن، شاسی استیل، آلیاژی