طراحی سیستم تصفیه آب (اسمز معکوس) مجتمع های بین راهی

طراحی سیستم تصفیه آب (اسمز معکوس) مجتمع های بین راهی

دستگاه های تصفیه آب صنعتی و نیمه صنعتی از پرکاربرد ترین دستگاه های صنایع مختلف است ،با توجه به آن که آب ، به عنوان یک ماده خام در تمام صنایع مورد استفاده قرار می گیرد،اهمیت آن چندبرابر می شود.این دستگاه ها با استفاده از روش اسمز معکوس آب لب شور و یا غیره را تصفیه می کند و ظرفیت آن با توجه نیاز و مصرف مشتری قابل ارائه است.

مجتمع بین راهی
ارسال نظر

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.