طراحی سیستم تصفیه آب (اسمز معکوس) صنایع فولاد

طراحی سیستم تصفیه آب (اسمز معکوس) صنایع فولاد

آب در اکثر بخش های یک کارخانه فولاد استفاده می شود.آب تازه و با کیفیت در بسیاری از مراحل تولید فولاد نقش اسای دارد، بنابراین یک کارخانه فولاد به طور معمول در نزدیک منایع فراوان آب شیرین ساخته می شود تا دسترسی و کیفیت آب مورد نیاز آنها تضمین شود. با این حال امروزه توجه ویژه ای به مدیریت منابع آب موجود در محیط کارخانه فولاد به ویژه از نظر کیفیت ، مقدار و نحوه استفاده از آن معطوف شده است.

صنعت فولاد
ارسال نظر

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.