طراحی سیستم تصفیه آب (اسمز معکوس) صنایع نساجی

طراحی سیستم تصفیه آب (اسمز معکوس) صنایع نساجی

نساجی یکی از صنایع وابسته به آب شیرین است که برای تهیه محصول به آب وابسته است و به اصطلاح در دسته صنایع آب بر جای می گیرد و به تجارت تشنه نیز شهره است. نساجی از جمله صنایعی است که در زندگی روز مره مردم کاربرد وسیعی دارد و یا توجه به نیاز مردم به پوشاک،رونق این صنعت می تواند منجر به شکوفایی اقتصادی شود.

کاخانجات نساجی استان یزد

با یک حسب سر انگشتی می توان دریافت که یک کارخانه نساجی ماهانه به اندازه سرانه آب مصرفی 1600 تا 2000 نفرآب مصرف می کند و این موضوع اهمیت آب شیرین برای این صنعت را دو چندان می کند.

ارسال نظر

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.