تیر 26, 1401 - گروه مهندسی فلات قاره

دستگاه آب مقطر ساز

دستگاه آب مقطر ساز

دیونایزر به دستگاهی اطلاق می شود که به واسطه عبور آب از آن، آب دیونیزه تولید می شود. آب دیونیزه یا یون زدایی شده به صورت ایده آل به آبی گفته می شود که فاقد ذارت با بار الکتریکی باشد. ...