تصفیه فاضلاب به روش انعقاد الکتریکی

تصفیه فاضلاب به روش انعقاد الکتریکی

تصفیه فاضلاب به روش انعقاد الکتریکی

در سال های اخیر از روش های الکتروشیمیایی در کاربرد های مختلف تصفیه آب و فاضلاب و حفاظت محیط زیست استفاده شده است.فناوری الکتروشیمیایی نقش مهمی در رویکرد فناوری پاک و به دور از آلودگی دارد.بنابراین این روش ،از روش های روبه توسعه است که در سالیان اخیر در تصفیه فاضلاب های صنعتی و فاضلاب های حاولی آلاینده های آلی مورد توجه قرار گرفته است. در حال حاضر تکنیک های الکتروشیمیایی نه تنها از نظر هزینه با سایر تکنولوژی ها قابل مقایسه هستند،بلکه حتی کارآمدتر و مناسب ترند.در برخی شرایط فناری های الکتروشیمیایی یک مرحله ضروری در تصفیه فاضلاب های حاوی آلاینده های مقاوم هستند.

تصفیه فاضلاب به روش انعقاد الکتریکی
تصفیه فاضلاب به روش انعقاد الکتریکی

اشتراک گذاری این مقاله

ارسال نظر

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.